En 100-års strategi for å utvikle oss i retning av vår visjon vår visjon.

Centigos visjon er å inspirere og lede mennesker til å skape sunne og vellykkede bedrifter og organisasjoner. Dette gjelder både for våre kunder og oss selv.


Et Business Wellness-selskap har langsiktig lønnsomhet, skaper arbeid, skaper velferd, styrker samfunnet og har et bærekraftig forhold til omverdenen.


Gjennom denne nye måten å drive forretning på er vår forhåpning at dette skal tilgodese verden mer enn noe annet som blir gjort.

5 strategiske prinsipper

Kontinuerlig endring

Evnen til å endre seg i samsvar med omgivelsene er fundamental for langsiktig fremgang. Alle, i alle deler av organisasjonen, skal oppmuntres til fornyelse.

Ansvar

Mennesker vokser med ansvar. De mest effektive selskapene er opprettet gjennom maksimal fordeling av personlig ansvar. Derfor forsøker vi å snu opp ned på hierarkiet.

Global utfordrer

Vi har en visjon som gjør det umulig for oss å begrense oss til å være et lokalt firma. Vi har alle forutsetninger for å bli en global utfordrer som skaper fremtidige bedrifter og ledere.

Drivhus for mennesker

Vi skal tilby en rekke utviklingsretninger for et mangfold av mennesker. Vår fremgang oppnås ved å tiltrekke oss de beste ansatte og frigjøre deres iboende krefter.

Vekst

Vekst er nødvendig for å skape handlingsrom for at våre ansatte skal kunne utvikle seg og gjøre en større forskjell for omverdenen. Langsiktighet krever at vekst skjer på en lønnsom måte.


Oppdag mer

Vi har en oppriktig tro på menneskets evner.

Centigo er et verdibasert selskap. Vårt felles verdigrunnlag styrer vår måte å drive og utvikle egen virksomhet, så vel som måten vi jobber på i våre kundeoppdrag.