En 100-års strategi for å utvikle oss i retning av vår visjon vår visjon.

Centigos visjon er å inspirere og lede mennesker til å skape sunne og vellykkede bedrifter og organisasjoner. Dette gjelder både for våre kunder og oss selv.


Et Business Wellness-selskap har langsiktig lønnsomhet, skaper arbeid, skaper velferd, styrker samfunnet og har et bærekraftig forhold til omverdenen.


Gjennom denne nye måten å drive forretning på er vår forhåpning at dette skal tilgodese verden mer enn noe annet som blir gjort.

play icon

9 strategiske prinsipper

Langsiktighet

Vi tror på paradokset at jo raskere utviklingen går, desto større fordel vil det være for den som opptrer langsiktig.

Drivhus for mennesker

Vi skal tilby en rekke utviklingsretninger for et mangfold av mennesker. Vår fremgang oppnås ved å tiltrekke oss de beste ansatte og frigjøre deres iboende krefter.

Vekst

Vekst er nødvendig for å skape handlingsrom for at våre ansatte skal kunne utvikle seg og gjøre en større forskjell for omverdenen. Langsiktighet krever at vekst skjer på en lønnsom måte.

Kontinuerlig endring

Evnen til å endre seg i samsvar med omgivelsene er fundamental for langsiktig fremgang. Alle, i alle deler av organisasjonen, skal oppmuntres til fornyelse.

Et verdigrunnlag

Våre kjerneverdier skaper stabilitet under kontant endring. Kjerneverdiene veileder oss i hvordan vi handler mot hverandre og mot verden utenfor.

Ansvar

Mennesker vokser med ansvar. De mest effektive selskapene er opprettet gjennom maksimal fordeling av personlig ansvar. Derfor forsøker vi å snu opp ned på hierarkiet.

Partnerskap

Vi tror at engasjert og langsiktig eierskap er langt å foretrekke fremfor passivt eierskap. Vi vil derfor alltid eies av dedikerte ansatte.

Gründerkraft

Vi vil frigjøre den iboende entreprenørskapskraften mennesker innehar. Ved å oppfordre ansatte til å våge å lykkes og mislykkes, utvikler vi nye forretningsideer og nye virksomheter.

Global utfordrer

Vi har en visjon som gjør det umulig for oss å begrense oss til å være et lokalt firma. Vi har alle forutsetninger for å bli en global utfordrer som skaper fremtidige bedrifter og ledere.


Oppdag mer

Vi har en oppriktig tro på menneskets evner.

Centigo er et verdibasert selskap. Vårt felles verdigrunnlag styrer vår måte å drive og utvikle egen virksomhet, så vel som måten vi jobber på i våre kundeoppdrag.