Våre verdier er konstante over tid selv når selskapet endrer seg.

Centigo er et verdibasert selskap. Vårt felles verdigrunnlag styrer vår måte å drive og utvikle egen virksomhet på, samt hvordan vi jobber i våre oppdrag.


Ved å ha klare verdier, kan vi bedre fordele ansvar og forenkle beslutningsprosessene våre, som igjen skaper en mer dynamisk virksomhet.


Vårt fundament har eksistert fra begynnelsen og er en garanti for vårt langsiktige perspektiv."

Vårt fundament

Kollektiv ledelse

Ansvar skal distribueres og delegeres så langt som mulig. Ansvaret tas først og fremst av den enkelte og bare i siste instans av et styre. Derfor har vi ledere i stedet for sjefer, hvor en leder er en person andre naturlig vil følge.

Uavhengig

Centigo skal alltid klare seg selv. Dette gjør at vi kan sette all vår energi inn på våre to sentrale interessenter - kunder og ansatte. Centigo skal alltid være så lønnsomt at det er selvfinansiert og eies av personer med dyp involvering i selskapet.

Ambisjonsdrevet

Vi utvikler oss tilsvarende summen av våre medarbeideres individuelle ambisjoner. De er kilden til energien vi vil frigjøre for å drive selskapets utvikling. Deres ambisjoner er vår drivkraft for å løse de målene vi ennå ikke har satt.

Våre verdier

Profesjonalitet

Med seriøsitet og lidenskap ønsker vi å løse våre kunders problemer og streve etter markedsledende ferdigheter på områder der våre kunder møter sine utfordringer. Profesjonalitet er også et referansepunkt internt for oss i Centigo når det gjelder hvordan vi håndterer hverandre og hvordan vi utvikler oss selv og selskapet.

Gründerånd

Vi er målrettede entreprenører med ønsket deg evne til å utvikle gode ideer for god forretning. Vi tør utfordre. Centigo tilby både drivkraft og kunnskap for å se muligheter når verden endres. Vi stagnerer aldri i rutinepregede mønstre eller metoder. Som våre kunder har vi behov for kontinuerlig å utvikle, skape ny tenkning, tenke fritt og dristig.

Balanse

Vår forretningsfilosofi Business Wellness har vokset frem ut fra  begrepet balanse. For oss handler det om å balansere en rekke viktige faktorer - profesjonalitet og entreprenørånd, mennesker og næringsliv, arbeid og fritid. Et selskap og en person i balanse har kraft og mot til å forandre seg og våger å utvikle seg.