Vi skaper Business Wellness. Hver dag.

Business Wellness® er vår måte å identifisere hva som kjennetegner fremgangsrike bedrifter. For å oppnå Business Wellness må en rekke faktorer spille på lag: Forretningslogikk, prosesser, IT, organisasjon og ledelse, samt atferd og kultur.


Vi  er overbevist om at langsiktig suksess krever at bedrifter tar ansvar og er i balanse med sine omgivelser. Business Wellness er helt enkelt et selskap i harmoni.

Hva kjennetegner et vellykket og fremgangsrikt Business Wellness selskap?

Formål

Selskapet er genuint ledet av et klart 'hvorfor'.

Langsiktighet

Selskapet har et langsiktig perspektiv på verdiskaping.

Fokusert retning

Selskapets mål er fokusert på utvikling av egne verdier.

Dialog

Selskapet tør utvikle seg gjennom interessentdialog, analyse av omverdenen og egen innsikt.

Dynamisk ledelse

Selskapet er spenstig, har dynamisk ledelse og momentum i sin fremdrift.

Ansvar

Selskapet tilrettelegger for distribuert ledelse gjennom fokus på personlig ansvar.

Harmoni

Selskapet streber etter harmoni mellom organisasjonens elementer og perspektiver.

Balanse

Selskapet imøtekommer og utnytter balanser.


Oppdag mer

Sensible Growth. Everywhere.

Vår visjon er ambisiøs og den er langsiktig. Vi har derfor utformet en 100-årig strategi som styrer oss i hvordan vi handler som bedrift og som enkeltpersoner for å utvikle oss mot vår visjon.