Vårt syn på:

Industri

Industrien gjennomgår et skifte fra hovedfokus på global effektivitet til fokus på både effektivitet og dynamikk. Med globalisering og digitalisering blir evnen til å endre, tilpasse og utvikle seg viktigere enn noensinne. Tradisjonelle verdikjeder endres når fokus flyttes fra produkt til tjeneste. Med økt fokus på kundeperspektiv og endringer i opplevd kundeverdi, vil rollene i verdikjeden endres og nye stjerner skapes.

Bli kjent med oss