Centigo er din framtidsorienterte partner for forretningskritisk og tverrfunksjonell endring.

Centigo hjelper ledende bedrifter og organisasjoner gjennom kritiske endringsprosjekter. Business Wellness® er vår filosofi og vår måte å se på hva som skaper vellykkede bedrifter.


Centigo ble grunnlagt i 2002 og har siden den gang hatt stor organisk vekst. I dag er vi 290 ansatte som hjelper våre kunder fra mange bransjer i Sverige, Norge, India, UK og Irland med å forbedre sin performance og virkelig utgjøre en forskjell. Med utgangspunkt i Centigo har en rekke nye selskaper oppstått. Til sammen utgjør vi Business Wellness Group.


Interessert i et samarbeid?

Vår misjon

Business Wellness. Our mission.

Business Wellness® er vår filosofi og vår måte å identifisere hva som skaper vellykkede bedrifter. Vi bruker denne tilnærmingen i våre oppdrag, så vel som i vårt arbeid for å være markedets mest attraktive konsulent partner.

Vår visjon

Sensible Growth. Everywhere.

Vår visjon er ambisiøs og den er langsiktig. Vi har derfor utformet en 100-årig strategi som styrer oss i hvordan vi handler som bedrift og som enkeltpersoner for å utvikle oss mot vår visjon.

Våre kjerneverdier

Vi har en oppriktig tro på menneskets evner.

Centigo er et verdibasert selskap. Vårt felles verdigrunnlag styrer vår måte å drive og utvikle egen virksomhet, så vel som måten vi jobber på i våre kundeoppdrag.

Bli kjent med noen av oss