Vårt syn på:

Helsevesenet

Digitaliseringen i kombinasjon med kunnskap og teknologiutvikling som skjer i det medisinske feltet utfordrer den tradisjonelle organisasjonen av helsevesenet. Endringene er omfattende og gjelder både hva som kan oppnås rent medisinsk, hvordan man organiserer aktivitetene og hvordan man involverer pasienter og nærstående parter.


Vår oppfatning er at person-sentrert omsorg skal være utgangspunktet for digital transformasjon av helsevesenet, der omsorg er organisert ut fra pasientens generelle behov og hvor utfallsmål som er viktige for pasienten kan måles og følges opp. Pasientens deltakelse er en forutsetning for både fremtidig finansiering og for utvikling av helsevesenet.

Bli kjent med oss