Et personlig møte er vanskelig å slå.

Vår ambisjon er å skape en spennende og inspirerende møteplass for bedrifts- og samfunnsledere. Under våre arrangementer ønsker vi å gi deg inspirasjon, energi og mot til å tenke nytt og tørre gjøre noe nytt.

5e Mars: Vellykkede endringer i ideelle organisasjoner

Stockholm
frokostmøte

Seminaret er for deg som jobber med strategi- og utviklingsspørsmål i en ideell organisasjon