Et personlig møte er vanskelig å slå.

Vår ambisjon er å skape en spennende og inspirerende møteplass for bedrifts- og samfunnsledere. Under våre arrangementer ønsker vi å gi deg inspirasjon, energi og mot til å tenke nytt og tørre gjøre noe nytt.

Mai 7: Hvorfor lederskap er viktigere enn digitalisering

Stockholm
Frokost seminar

Paneldiskusjon om hvordan vi løser dagens utfordringer i energisektoren.

Mai 8: Fra AI til IA

Malmö
Frokost seminar

Intelligent Automation, kombinasjonen av artificiell intelligens og automatisering, starter en ny epoke. Men hvor smart er dagens intelligente roboter?