Vårt syn på:

Entreprenør & Eiendom

I bygg- og eiendomsbransjen ser man fortsatt på seg selv som konservativ og tradisjonell. Sterke drivkrefter har imidlertid begynt å påvirke utviklingen mot mer effektiv arbeidspraksis, attraktive kundetilbud og innovative forretnings- og samarbeidsmodeller.


Centigo hjelper kundene til å dra nytte av potensialet av digitalisering, gjennom forbedring av arbeidsflyt effektivitet og ved å snu bærekraftkrav til forretningsmuligheter.

Bli kjent med oss