Vårt syn på:

Energisektoren

Endring foregår på alle nivåer i energisektoren - fra regjeringens brede energiinitiativer til økt klima bevissthet og nye forventninger fra forbrukere. Vi ser at dette skaper enorme muligheter for innovasjon gjennom ny teknologi, nye tjenester, nye aktører og former for samarbeid. Bransjens åpenhet øker og det gjør at sluttkundens deltakelse og engasjement er en forutsetning for bransjens utvikling. Vi tilfører kraft til både store og små endringer.

play icon
Bli kjent med oss